szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Rubrika: Maturity

Žáci, kteří byli během maturitních zkoušek neúspěšní, budou naší školou automaticky přihlášeni k podzimnímu termínu MZ.  Ti, kteří úspěšně neukončili 4. ročník a nemohli tak jít na jarní termíny maturitních zkoušek, budou školou také automaticky přihlášeni k podzimnímu termínu MZ. Pokud se někdo z žáků nebude chtít účastnit podzimního termínu MZ, do 24. června 2024 […]

Číst dál

Dovolujeme si upozornit neúspěšné maturanty na termín přihlašování k maturitní zkoušce na jaro 2024. Co nejdříve kontaktujte školu a přihlaste se k maturitní zkoušce. Přihlášky pro všechny studující žáky posledních ročníků prostřednictvím třídního učitele vyřizuje škola.  Termín odevzdání přihlášky: 30. listopadu

Číst dál

Pozor! Platí rovněž pro žáky, kteří v předchozích letech neuspěli. Žákům, kteří neuspěli nebo nekonali zkoušky v řádném termínu (jaro 2023), budou přihlášky vygenerovány ze systému a zaslány na školní e-mail k potvrzení. Ostatní zájemci o přihlášku k podzimnímu termínu kontaktují vedení školy, nebo zašlou žádost o přihlášku e-mailem, nebo doručí vyplněnou přihlášku do školy. […]

Číst dál

Přihlašování k jarní maturitní zkoušce 2023 pro náhradní a opravný termín je možné do 30. listopadu 2022. Zájemce kontaktuje e-mailem nebo telefonicky vedení školy s žádostí o vygenerování přihlášky přímo ze systému a následné zaslání na e-mail, nebo vyplní editovatelnou přihlášku dle vzoru a do daného termínu doručí na adresu školy.

Číst dál

1) PŘIHLAŠOVÁNÍ: od 13. do 25. června. Žáci, kteří vykonali neúspěšně jakoukoliv část MZ v řádném termínu jaro 2022, budou přihlášeni k podzimnímu termínu. V případě úpravy zkoušek k přihlášení, kontaktujte vedení školy. 2) PÍSEMNÉ PRÁCE (ČJL, CIJ) – koná se v budově školy 5. 9. 2022 Český jazyk a literatura – zahájení zkoušky ve […]

Číst dál

1. den odpolední část  12:00 – 12:30 losování maturitního pracoviště předání základních informací o pacientech sestrou 12:30 – 14:00 získání informací o pacientech práce s dokumentací vypracování návrhu pozorování pacientů 14:00 ukončení práce s dokumentací, odevzdání navržených pozorování 2. den dopolední část 6:00 – 6:15 předání záznamů žákyním losování maturitního výkonu a příslušné diagnozy pacienta […]

Číst dál

Žák, který chce konat MZ v náhradním nebo opravném termínu: Kontaktuje e-mailem vedení školy s žádostí o vygenerování přihlášky ze systému NEBO vyplní editovatelnou přihlášku, kterou zašle elektronicky ve skenu na e-mail szsdecin@szsdecin.cz nebo m.cerna@szsdecin.cz nebo doručí originál na adresu školy osobně nebo poštou. V případě uzpůsobení podmínek pro MZ musí být doporučení ŠPZ dodáno společně […]

Číst dál