szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Základní údaje o škole

Oficiální název školy:Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Zkratky (použití):

SZŠ Děčín (pracovně)

Střední zdravotnická škola, Děčín (dokumentace, potvrzení)

Adresa školy:Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
Telefon:412 709 351
e- mail:szsdecin@szsdecin.cz
www:www.szsdecin.cz
Datová schránka:vi9u6vy
IČO:006 737 81
REDIZO:600 019 683
IZO:110 009 614
Ředitelka:Mgr. Martina Černá
Statutární zástupce ředitelky školy:Ing. Tomáš Zíka
Zástupce ředitelky školy pro provozně-technický úsek:Bc. Jan Šedivý
Vedoucí učitel(ka) praktického vyučování:PhDr. Pavla Turková (PS), Mgr. Dita Wimmerová (SČ)
Studijní obory (kód KKOV, název): 

53 – 41 – M / 03 Praktická sestra (od 1.9.2019) dříve 53 – 41 – M / 01 Zdravotnický asistent
denní

75 – 41 – M / 01 Sociální činnost (od 1. 9. 2011)
denní
Zkratky (použití):

PS – praktická sestra

SČ – sociální činnost

2024

Rozpočet 2024

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2024

2023

Rozpočet 2023

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2023

Získali jsme osvědčení o udělení statutu Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to na období 2020 – 2025. Certifikát naleznete zde. Také jsme akreditovanou školou pro Erasmus+, více naleznete zde.

Historie školy

Historie SZŠ Děčín začala v 50. letech, ve školním roce 1949-1950, otevřením dvouletého studia. Vyšší škola sociálně zdravotní, jak zněl její tehdejší název, sídlila v budově dnešní ZŠ v ulici Vrchlického v Děčíně II.. Ředitelkou byla paní Marie Krásná, a to až do roku 1959.

Od školního roku 1951-1952 jsou vyučovány dva obory: zdravotní sestra a dětská sestra. Studium je prodlouženo na tři roky a škola již nesla název Zdravotnická škola. Čtyřleté studium bylo zahájeno ve školním roce 1955-1956 a současně bylo otevřeno studium večerní, určené pro pracovníky ve zdravotnictví. Novou formou studia  se ve školním roce 1956-1957 stává šestiměsíční kurz pro pomocné sestry.

Činnost školy byla ukončena v letech 1959-1960, kdy bylo její sídlo přemístěno do severní části okresu, do Rumburku.

Současnost školy

Střední zdravotnická škola v Děčíně byla nově otevřena v roce 1986. Škola stále patří mezi menší školy s kapacitou do 230 žáků denního studia a 210 žáků dálkového studia od 1. 9. 2021. Je dobře materiálně vybavena a prostředí školy je příjemné.

Škola od svého vzniku připravuje střední zdravotnické pracovníky především pro zdravotnická zařízení Ústeckého kraje, V současné době jsou otevřeny 2 obory s maturitní zkouškou v denním i dálkovém studiu a to obor zdravotnický asistent od 1. 9. 2010, který je od 1.9.2019 nahrazen oborem Praktická sestra.

Škola spolupracuje s Krajskou zdravotní a.s., žáci a žákyně vykonávají praktickou výuku převážně v nemocnici Děčín. Žákyně oboru Sociální činnost vykonávají praktickou výuku v různých zařízeních Centra sociálních služeb Děčín.

Absolventi se uplatňují ve zdravotnických zařízeních ambulantního nebo lůžkového typu, při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, jako pracovník v sociálních zařízeních.

Studium na škole je vhodné pro dívky i chlapce, kteří chtějí pomáhat jiným, mají smysl pro odpovědnost, dobrou komunikační schopnost a jsou zdravotně způsobilí pro práci ve zdravotnictví a v sociální oblasti. Výuka na škole je prováděna interními pracovníky školy a externími pracovníky z řad lékařů.