szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351 

příspěvková organizace / fakultní škola

.

Základní údaje o škole

Oficiální název školy:Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Zkratky (použití):

SZŠ Děčín (pracovně)

Střední zdravotnická škola, Děčín (dokumentace, potvrzení)

Adresa školy:Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
Telefon:412 709 351
e- mail:szsdecin@szsdecin.cz
www:www.szsdecin.cz
Datová schránka:vi9u6vy
IČO:006 737 81
REDIZO:600 019 683
IZO:110 009 614
Ředitelka:Mgr. Martina Černá
Statutární zástupce ředitelky školy:Ing. Tomáš Zíka
Zástupce ředitelky školy pro provozně-technický úsek:Bc. Jan Šedivý
Vedoucí učitel(ka) praktického vyučování:PhDr. Pavla Turková
Studijní obory (kód KKOV, název): 

53 – 41 – M / 03 Praktická sestra (od 1.9.2019)
denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

53 – 41 – M / 01 Zdravotnický asistent (od 1.9.2010) – dobíhající obor
denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

75 – 41 – M / 01 Sociální činnost (od 1.9.2011)
denní + dálková forma studia
Zkratky (použití):

PS – praktická sestra

ZA – zdravotnický asistent

SČ – sociální činnost

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet – střednědobý výhled na roky 2022 a 2023