szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

ŠKOLSKÁ RADA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY DĚČÍN

 SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY PLATNÉ OD DUBNA 2022

Jméno

Kontakt

 Funkce

Mgr. Ivana Lišková (předseda rady)

i.liskova@szsdecin.cz

Zástupce školy

Mgr. Jakub Molnár (zástupce předsedy)

j.molnar@szsdecin.cz

Zástupce školy

Ivona Říhová

ivona.rihova@generaliceska.cz

Zástupce nezletilých žáků

Adéla Luštincová

adela.lustincova@szsdecin.cz

Zástupce zletilých žáků

Mgr. Danuše Tomášková

danuse.tomaskova@kzcr.eu

Zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeněk Volf

volfdc@seznam.cz

Zástupce zřizovatele

 

Zápis ze dne 14. 6. 2016

Zápis ze dne 22. 11. 2016

Zápis ze dne 20. 6. 2017

Zápis z voleb do školské rady ze dne 22. 11. 2017

Zápis ze dne 14. 12. 2017

Zápis ze dne 11. 12. 2018