szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

SOCIÁLNÍ ČINNOST
DENNÍ STUDIUM
SOCIÁLNÍ ČINNOST
DENNÍ STUDIUM
Previous slide
Next slide

Chceš pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu sociálních činností a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují.

Pod sociálními činnostmi se skrývá spoustu možností. Objev je a najdi to, v čem budeš vynikat, bude Tě to bavit a zároveň živit. Staň se sociálním pracovníkem / pracovnicí a Tvá práce dostane smysl. Náplň odborných předmětů Tě připraví na každodenní chod Tvého budoucího zaměstnání.

   Studiem tohoto oboru získáš nejrůznější schopnosti od zabezpečení sociální péče klientům až po organizaci a zajišťování sociálních služeb z nejrůznějších oblastí. Můžeš se zaměřit na pedagogiku nebo psychologii. Věnovat se dětským domovům. Starat se o babičky a dědečky v domovech pro seniory. Založit živnost a pečovat o malé děti? Žádný problém! Buď pozitivní a roznášej radost všude tam, kde je to potřebné.

ŽÁCI SE U NÁS NENUDÍ
POMÁHÁME TAM, KDE MŮŽEME
ZAJÍMAVÉ EXKURZE
Previous slide
Next slide

Studiem sociálních činností získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění po dokončení studia

pracovník v sociálních službách a komunitních centrech

pracovník v dětských domovech

pracovník v domovech pro seniory

pracovník s dětmi ve speciálních školách

terénní pracovník v sociálních službách

státní úředník na úřadu práce 

pedagogický asistent

opatrovník

a další…

 

Odborná praxe probíhá ve 4. ročníku převážně v zařízeních Centra sociálních služeb Děčín.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty spojené s tímto oborem naleznete ke stažení zde

Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden. Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek.

Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.

JAK OBOR VNÍMAJÍ NAŠI ŽÁCI?