szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2022 – náhradní nebo opravný termín

Žák, který chce konat MZ v náhradním nebo opravném termínu:

Kontaktuje e-mailem vedení školy s žádostí o vygenerování přihlášky ze systému NEBO vyplní editovatelnou přihlášku, kterou zašle elektronicky ve skenu na e-mail szsdecin@szsdecin.cz nebo m.cerna@szsdecin.cz nebo doručí originál na adresu školy osobně nebo poštou. V případě uzpůsobení podmínek pro MZ musí být doporučení ŠPZ dodáno společně s přihláškou.

Termín pro podání přihlášky: 30. 11. 2021

Aktuální maturitní zpravodaj: stáhnout