Školní poradenské pracoviště

PaedDr. Zdeňka Weissová - výchovná poradkyně

PhDr. Jana Stránská - metodik prevence

Mgr. Martina Černá - ředitelka školy