szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Školní poradenské pracoviště