szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Maturitní zkouška – podzim 2022

1) PŘIHLAŠOVÁNÍ: od 13. do 25. června. Žáci, kteří vykonali neúspěšně jakoukoliv část MZ v řádném termínu jaro 2022, budou přihlášeni k podzimnímu termínu. V případě úpravy zkoušek k přihlášení, kontaktujte vedení školy.

2) PÍSEMNÉ PRÁCE (ČJL, CIJ) – koná se v budově školy

5. 9. 2022 Český jazyk a literatura – zahájení zkoušky ve 13:00

6. 9. 2022 Anglický/Německý jazyk – zahájení zkoušky ve 13:00

3) DIDAKTICKÉ TESTY – konají se v budově Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147

1. 9. 2022       Český jazyk a literatura  – zahájení zkoušky ve 12:00

2. 9. 2022      Matematika – zahájení zkoušky v 8:30

                     Anglický jazyk – zahájení zkoušky ve 12:00

                     Německý jazyk – zahájení zkoušky v 8:30

4) PRAKTICKÁ ČÁST:

ZA 7. 9. – 9. 9. 2022 (konkrétní rozpis bude zveřejněn poslední týden v srpnu)

SČ 13. 9. 2022 v 8:45

5) ÚSTNÍ ČÁST

12. 9. – 14. 9. 2022