Učební plány

Pro návrat na hlavní stránku klikněte na logo školy.

Níže naleznete ročníkové učební plány pro jednotlivé obory a formy studia ke stáhnutí i k nahlédnutí.

Praktická sestra, zkrácené studium od 1. ročníku 2022/2023

Praktická sestra, zkrácené studium od 1. ročníku 2019

Praktická sestra, denní studium od 1. ročníku 2019

Praktická sestra, dálkové studium od 1. ročníku 2019

Sociální činnost, denní studium od 1. ročníku 2018

Sociální činnost, denní studium od 1. ročníku 2019

Sociální činnost, denní studium od 1. ročníku 2021

Sociální činnost, dálkové studium od 1. ročníku 2019

Zdravotnický asistent, denní studium od 1. ročníku 2018

Zdravotnický asistent, dálkové studium od 1. ročníku 2018

Zdravotnický asistent, denní studium od 1. ročníku 2017

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Biologie22
Fyzika11
Chemie22
Matematika3227
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc22
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika2,252,2
Klinická propedeutika a patologie22
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena11
Somatologie66
Ošetřovatelství465520
Ošetřování nemocných4121430
Vnitřní lékařství a chirurgie2226
Psychologie a komunikace2226
Celkem základní dotace32273229,2120,2
Celkem disponibilní dotace272516
Celkem v ročníku34343434,2136,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkcelkem
Odborný jazyk28281369
Biologie1010
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie1010
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1414
Ošetřovatelství845652192
Psychologie a komunikace14282870
Somatologie5656
Klinická propedeutika a patologie1414
Ošetřování nemocných7078148
Vnitřní lékařství a chirurgie141327
Celkem základní dotace220220210650
Celkem disponibilní dotace0000
Celkem v ročníku220220210650
     
     
     
     
     
     
     
     
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Dějepis1414
Občanská nauka131326
Fyzika1414
Chemie2828
Biologie2828
Matematika1413131353
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1212
Vnitřní lékařství a chirurgie2828
Klinická propedeutika a patologie1414
Somatologie5656
Ošetřovatelství2870282838192
Ošetřování nemocných707078192
Psychologie a komunikace1414141355
Cizí jazyk2827272752161
Celkem základní dotace2102182192202201087
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102182192202201087
       
       
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk333312
Anglický jazyk343313
Německý jazyk343313
Dějepis224
Občanská nauka213
Fyzika11
Chemie22
Biologie33
Matematika32218
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc22
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika22
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena11
Klinické obory (kl. prop, patologie22
Somatologie66
Ošetřovatelství364316
Ošetřování nemocných121426
Klinické obory (chirurgie, vnitřní lékařství)224
Psychologie a komunikace2215
Celkem základní dotace27263232117
Celkem disponibilní dotace683219
Celkem v ročníku33343534136
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Cizí jazyk28272727109
Dějepis2727
Občanská nauka131326
Biologie2828
Fyzika1414
Chemie2828
Matematika1413131353
Konverzace v cizím jazyce / Matematický sem.5252
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1414
Klinické obory142842
Somatologie5656
Ošetřovatelství2870282826180
Ošetřování nemocných567078204
Psychologie a komunikace1414141355
Celkem základní dotace2102202182202081076
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102202182202081076
       
       
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura343313
Hlavní jazyk343414
Dějepis224
Občanská nauka123
Právo224
Fyzika11
Chemie22
Ekologie11
Matematika32218
Tělesná výchova22228
První pomoc11
Zdravotní nauky336
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika12,253,2
Sociální politika224
Řízení kvality služeb22
Sociální péče22228
Pečovatelství/Péče o klienty6814
Osobnostní výchova22
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Volnočasové aktivity224
Speciální pedagogika2226
Psychologie22228
Konverzace v cizím jazyce (MZ)22
Druhý jazyk2226
Celkem základní dotace28232917,297,2
Celkem disponibilní dotace4951735
Celkem v ročníku32323434,2132,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Fyzika11
Ekologie11
Chemie22
Zdravotní nauky325
Matematika3227
Ekonomická matematika11
Tělesná výchova22228
První pomoc11
Výchova ke zdraví11
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika12,253,2
Sociální politika22
Řízení kvality služeb22
Právo224
Sociální služby22
Pečovatelství426
Péče o klienty279
Osobnostní výchova22
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Volnočasové aktivity2226
Speciální pedagogika325
Sociální pedagogika2226
Pedagogika22
Psychologie22228
Komunikace22
Celkem základní dotace27252825,2105,2
Celkem disponibilní dotace576725
Celkem v ročníku32323432,2130,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Fyzika11
Chemie22
Zdravotní nauky224
Ekologie11
Matematika3227
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc11
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika1,2523,2
Sociální politika22
Právo224
Řízení kvality služeb22
Pečovatelství22228
Péče o klienty4610
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Osobnostní výchova22
Volnočasové aktivity2226
Pedagogika22
Sociální pedagogika2226
Speciální pedagogika325
Psychologie22228
Komunikace22
Celkem základní dotace28242722101
Celkem disponibilní dotace5106,2930,2
Celkem v ročníku333433,231131,2
      
      
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Cizí jazyk2827272752161
Dějepis1414
Občanská nauka131326
Právo141428
Fyzika1414
Chemie2828
Ekologie1414
Zdravotní nauky281442
Matematika1413131353
První pomoc77
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Řízení kvality služeb1313
Sociální politika141428
Pečovatelství27201461
Péče o klienty5652108
Hudební výchova1414
Výtvarná výchova1414
Volnočasové aktivity1414
Sociální služby2828
Speciální pedagogika14141442
Psychologie281414142696
Osobnostní výchova14   14
Sociální pedagogika1414142668
Pedagogika1414
Komunikace1414
Celkem základní dotace2102202182202081076
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102202182202081076