Učební plány

Pro návrat na hlavní stránku klikněte na logo školy.

Níže naleznete ročníkové učební plány pro jednotlivé obory a formy studia ke stáhnutí i k nahlédnutí.

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Biologie22
Fyzika11
Chemie22
Matematika3227
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc22
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika2,252,2
Klinická propedeutika a patologie22
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena11
Somatologie66
Ošetřovatelství465520
Ošetřování nemocných4121430
Vnitřní lékařství a chirurgie2226
Psychologie a komunikace2226
Celkem základní dotace32273229,2120,2
Celkem disponibilní dotace272516
Celkem v ročníku34343434,2136,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkcelkem
Odborný jazyk28281369
Biologie1010
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie1010
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1414
Ošetřovatelství845652192
Psychologie a komunikace14282870
Somatologie5656
Klinická propedeutika a patologie1414
Ošetřování nemocných7078148
Vnitřní lékařství a chirurgie141327
Celkem základní dotace220220210650
Celkem disponibilní dotace0000
Celkem v ročníku220220210650
     
     
     
     
     
     
     
     
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Dějepis1414
Občanská nauka131326
Fyzika1414
Chemie2828
Biologie2828
Matematika1413131353
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1212
Vnitřní lékařství a chirurgie2828
Klinická propedeutika a patologie1414
Somatologie4242
Ošetřovatelství2870282838192
Ošetřování nemocných707078192
Psychologie a komunikace1414141355
Ochrana veřejného zdraví1313
Odborná latinská terminologie1414
Cizí jazyk2827272752161
Celkem základní dotace2102182192202201087
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102182192202201087
       
       
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Dějepis1414
Občanská nauka131326
Fyzika1414
Chemie2828
Biologie2828
Matematika1413131353
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1212
Vnitřní lékařství a chirurgie2828
Klinická propedeutika a patologie1414
Somatologie5656
Ošetřovatelství2870282838192
Ošetřování nemocných707078192
Psychologie a komunikace1414141355
Cizí jazyk2827272752161
Celkem základní dotace2102182192202201087
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102182192202201087
       
       
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk333312
Anglický jazyk343313
Německý jazyk343313
Dějepis224
Občanská nauka213
Fyzika11
Chemie22
Biologie33
Matematika32218
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc22
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika22
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena11
Klinické obory (kl. prop, patologie22
Somatologie66
Ošetřovatelství364316
Ošetřování nemocných121426
Klinické obory (chirurgie, vnitřní lékařství)224
Psychologie a komunikace2215
Celkem základní dotace27263232117
Celkem disponibilní dotace683219
Celkem v ročníku33343534136
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Cizí jazyk28272727109
Dějepis2727
Občanská nauka131326
Biologie2828
Fyzika1414
Chemie2828
Matematika1413131353
Konverzace v cizím jazyce / Matematický sem.5252
Výchova ke zdraví1313
První pomoc1414
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1414
Klinické obory142842
Somatologie5656
Ošetřovatelství2870282826180
Ošetřování nemocných567078204
Psychologie a komunikace1414141355
Celkem základní dotace2102202182202081076
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102202182202081076
       
       
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura343313
Hlavní jazyk343414
Dějepis224
Občanská nauka123
Právo224
Fyzika11
Chemie22
Ekologie11
Matematika32218
Tělesná výchova22228
První pomoc11
Zdravotní nauky336
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika12,253,2
Sociální politika224
Řízení kvality služeb22
Sociální péče22228
Pečovatelství/Péče o klienty6814
Osobnostní výchova22
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Volnočasové aktivity224
Speciální pedagogika2226
Psychologie22228
Konverzace v cizím jazyce (MZ)22
Druhý jazyk2226
Celkem základní dotace28232917,297,2
Celkem disponibilní dotace4951735
Celkem v ročníku32323434,2132,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Fyzika11
Ekologie11
Chemie22
Zdravotní nauky325
Matematika3227
Ekonomická matematika11
Tělesná výchova22228
První pomoc11
Výchova ke zdraví11
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika12,253,2
Sociální politika22
Řízení kvality služeb22
Právo224
Sociální služby22
Pečovatelství426
Péče o klienty279
Osobnostní výchova22
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Volnočasové aktivity2226
Speciální pedagogika325
Sociální pedagogika2226
Pedagogika22
Psychologie22228
Komunikace22
Celkem základní dotace27252825,2105,2
Celkem disponibilní dotace576725
Celkem v ročníku32323432,2130,2
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura333312
Hlavní jazyk333413
Druhý jazyk2226
Dějepis22
Občanská nauka213
Fyzika11
Chemie22
Zdravotní nauky224
Ekologie11
Matematika3227
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdraví11
První pomoc11
Informační a komunikační technologie2114
Ekonomika1,2523,2
Sociální politika22
Právo224
Řízení kvality služeb22
Pečovatelství22228
Péče o klienty4610
Hudební výchova22
Výtvarná výchova22
Osobnostní výchova22
Volnočasové aktivity2226
Pedagogika22
Sociální pedagogika2226
Speciální pedagogika325
Psychologie22228
Komunikace22
Celkem základní dotace28242722101
Celkem disponibilní dotace5106,2930,2
Celkem v ročníku333433,231131,2
      
      
Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura1427272726121
Cizí jazyk2827272752161
Dějepis1414
Občanská nauka131326
Právo141428
Fyzika1414
Chemie2828
Ekologie1414
Zdravotní nauky281442
Matematika1413131353
První pomoc77
Informační a komunikační technologie2727
Ekonomika1313
Řízení kvality služeb1313
Sociální politika141428
Pečovatelství27201461
Péče o klienty5652108
Hudební výchova1414
Výtvarná výchova1414
Volnočasové aktivity1414
Sociální služby2828
Speciální pedagogika14141442
Psychologie281414142696
Osobnostní výchova14   14
Sociální pedagogika1414142668
Pedagogika1414
Komunikace1414
Celkem základní dotace2102202182202081076
Celkem disponibilní dotace000000
Celkem v ročníku2102202182202081076