Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE
Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a stanovuje kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení. Obecné informace naleznete k nahlédnutí ZDE.

 Praktická sestra (denní studium)Praktická sestra (dálkové studium)Praktická sestra (dálkové zkrácené studium)Sociální činnost (denní studium)Sociální činnost (dálkové studium)

NOVÉ!

Sociální činnost (dálkové zkrácené studium)

Kritéria1. kolo PS41. kolo PS51. kolo PS31. kolo SČ41. kolo SČ51. kolo SČ3
PřihláškaPS denníPS dálkovéPS dálkové zkrácenéSČ denníSČ dálkovéSČ dálkové zkrácené
Doba studia4 roky5 let3 roky4 roky5 let3 roky
Minimální počet bodů pro přijetí3020 3020 
Počet přijímaných žáků4530302020 (minimální počet přijatých uchazečů k otevření studia je 10, a to k 30. 6. 2023)20 (minimální počet přijatých uchazečů k otevření studia je 10, a to k 30. 6. 2023)

Odevzdání přihlášky 

do 1. března 2023 

1. Řádný termín  

13. 4. 2023 

2. Řádný termín  

14. 4. 2023 

Termín pro zaslání písemné omluvy 

19. 4./20.4.2022 

Zveřejnění výsledků 

Nejpozději 2. 5. 2023 

1. Náhradní termín  

10. 5. 2023 

2. Náhradní termín  

11. 5. 2023 

DIDAKTICKÝ TEST 

VYMEZENÝ ČAS 

POVOLENÉ POMŮCKY 

Český jazyk a literatura 

60 minut 

Modře či černě píšící propisovací tužka 

Matematika 

70 minut 

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby