szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přijímací řízení

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra + kritéria přijímacího řízení: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor Sociální činnost + kritéria přijímacího řízení: zde
 • Pozor! V případě podání elektronické přihlášky vloží uchazeč do digitálního přihlašovacího systému DiPSy výpis vysvědčení z 9. ročníku nebo prohlášení, že doklad bude dodán ve stanoveném termínu. Příloha nemá stanovený formát.
 • Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají: 1. 2. – 20. 2. 2024
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2024, pondělí 15. 4. 2024
 • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky: pondělí 29. 4. 2024, úterý 30. 4. 2024
 • Podrobné informace: www.prihlaskynastredni.cz
 • JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 min) a z matematiky (70 min)
 • Přihláška ke vzdělávání ve střední škole: PDF / XLXS
 • Kritéria přijímacího řízení byly vyhlášeny ředitelkou školy v souladu se školským zákonem do 31. ledna 2024.
 • Obecné informace k JPZ: zde
 • Ověření znalosti ČJL: zde
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou: zde

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

DENNÍ STUDIUM

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT – 80%

2. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 10%

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 10%

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři 

(ve formátu XLSXve formátu PDF).

Zájmy uchazeče (nepovinné)

(stáhnout)

50

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

DENNÍ STUDIUM

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT – 80%

2. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 10%

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 10%

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři 

(ve formátu XLSXve formátu PDF).

Zájmy uchazeče (nepovinné)

(stáhnout)

25

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

NA AKTUALIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SE PRÁVĚ TEĎ PRACUJE

Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE
Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a stanovuje kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení. Obecné informace naleznete k nahlédnutí ZDE.

 Praktická sestra (denní studium)Praktická sestra (dálkové studium)Praktická sestra (dálkové zkrácené studium)Sociální činnost (denní studium)Sociální činnost (dálkové studium)

NOVÉ!

Sociální činnost (dálkové zkrácené studium)

Kritéria1. kolo PS41. kolo PS51. kolo PS31. kolo SČ41. kolo SČ51. kolo SČ3
PřihláškaPS denníPS dálkovéPS dálkové zkrácenéSČ denníSČ dálkovéSČ dálkové zkrácené
Doba studia4 roky5 let3 roky4 roky5 let3 roky
Minimální počet bodů pro přijetí3020 3020 
Počet přijímaných žáků4530302020 (minimální počet přijatých uchazečů k otevření studia je 10, a to k 30. 6. 2023)20 (minimální počet přijatých uchazečů k otevření studia je 10, a to k 30. 6. 2023)

Odevzdání přihlášky 

do 1. března 2023 

1. Řádný termín  

13. 4. 2023 

2. Řádný termín  

14. 4. 2023 

Termín pro zaslání písemné omluvy 

19. 4./20.4.2022 

Zveřejnění výsledků 

Nejpozději 2. 5. 2023 

1. Náhradní termín  

10. 5. 2023 

2. Náhradní termín  

11. 5. 2023 

DIDAKTICKÝ TEST 

VYMEZENÝ ČAS 

POVOLENÉ POMŮCKY 

Český jazyk a literatura 

60 minut 

Modře či černě píšící propisovací tužka 

Matematika 

70 minut 

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby