Maturita

10. 6. 2020 Zahájení ústní části MZ

10. - 12. 6. 2020         5.V  Harmonogram ústní MZ  5.V

15. 6. 2020                 4.K - obor sociální činnost  Harmonogram ústní MZ  4.K -SČ

16. - 19. 6. 2020         4.K - obor zdravotnický asistent 4.K- ZA - AKTUALIZACE k 9. 6. 2020 

22. 6. 2020                 2.M  Harmonogram ůstní MZ  2.M

___________________________________________________________________________

Informace pro maturanty k termínu MZ PODZIM 2020

 • přihlášky je možné posílat již nyní,  nejpozději  však do 25. 7. 2020
  • vyplněním přihlášky a doručením (poštou, osobně) do školy nebo zasláním mailem na adresu m.cerna@szsdecin.cz;  
  • zaslání žádosti o vygenerování přihlášky ze systému (systém bude otevřen až po 17. 7. 2020) na m.cerna@szsdecin.cz nebo telefonicky požádat na sekretariátu školy; 
  • přihlášky ze systému budou zaslány ke kontrole nejpozději do 29. 7. 2020 (kontrola bude nutná zejména pro ty, kteří podají přihlášku vyplněnou ručně);

 • editovatelná přihláška ke stažení  Přihláška k MZ  - v přihlášce vyplňte obor a formu studia, vyplňte předměty a druhy zkoušek ke kterým se hlásíte  (Vzor přihlášky). V případě doporučení úpravy podmínek k MZ nesmí být doporučení starší ne 24 měsíců od konání dílčí části zkoušky (platná jsou doporučení vystavená po 20. 9. 2018)

 • podmínky konání opravné MZ nebo MZ v náhradním termínu
  • žáci, kterří nebyli přihlkášení k MZ v termínu JARO 2020, konají MZ běžným způsobem (včetně písemné práce)
  • žáci, kteří konali první opravnou nebo náhradní zkoušku v termínu JARO 2020 a neuspěli, konají zkoušku v podzimním termínu podle běžných pravidel
  • žáci, kteří byli přihlášeni nebo konali MZ v řádném termínu JARO 2020, konají první opravnou nebo náhradní zkoušku za stejných podmínek (bez písemných prací);

____________________________________________________

Žádosti o přezkum pro období JARO 2020

do 20 dnů od konání poslední částí maturitní zkoušky

 • Žádost o přezkum DT se podává na MŠMT
 • Žádost o přezkum ústních zkoušek se podává na Krajský úřad Ústeckého kraje

Formuláře k vyplnění a další informace naleznete  ZDE 

_____________________________________________________


Informace pro maturanty 2020 - obecné - aktualizováno 14. 5. 2020Maturitní témata


Školní kánon literatury