Maturita

HARMONOGRAM MZ 2021
JARO 2021 PODZIM 2021
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do  30. 11. 2021 do 25. 6. 2021
SPOLEČNÁ ČÁST
Didaktické testy - ČJL+ CIJ/MAT 3. - 7. 5. 2021 1. - 10. 9. 2021
PROFILOVÁ ČÁST
písemná práce ČJL  6. 4. 2021 od 1 .9. 2021
písemná práce CIJ 7. 4. 2021 od 1 .9. 2021
praktická zkouška od 12. 4. 2021 od 1. 9. 2021
ÚSTNÍ ČÁST  od 16. 5. 2021 od 1. 9. 2021

_________________________________________________

Maturitní zkouška 2021

Informace k MZ 2021

Přihlašování k MZ

Vzor přihlášky

Editovatelná přihláška

Informace k PP CIJ 

Informace k ÚZ CIJ

Informace k PP ČJL

Maturitní témata - odborné předměty 


Školní kánon literatury