szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Ochrana oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém Střední zdravotnická škola Děčín p. o.

 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nabytí účinnosti od 1. 8. 2023 (vnitřní směrnice č. 27)
  – vnitřní oznamovací systém je vyhrazen pouze zaměstnancům p. o., kteří jsou v pracovněprávním vztahu k p. o. (a to na základě pracovní smlouvy, DPČ, DPP)
  – ostatní mohou podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému

 • https://oznamovatel.justice.cz/

 • PŘÍSLUŠNÁ OSOBA: JUDr. Edvin Svoboda

 • OZNÁMENÍ LZE UČINIT:
  1) písemně nebo osobně na adrese: Bílinská 1147/1, 400 01 Ústí nad Labem
  2) písemně na e-mail: e.svoboda@szsdecin.cz
  3) telefonicky na číslo: +420 721 941 706