szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přihlašování k MZ – podzimní termín

  • Žáci, kteří byli během maturitních zkoušek neúspěšní, budou naší školou automaticky přihlášeni k podzimnímu termínu MZ. 
  • Ti, kteří úspěšně neukončili 4. ročník a nemohli tak jít na jarní termíny maturitních zkoušek, budou školou také automaticky přihlášeni k podzimnímu termínu MZ.
  • Pokud se někdo z žáků nebude chtít účastnit podzimního termínu MZ, do 24. června 2024 kontaktuje vedení školy.