szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

PRAKTICKÁ SESTRA
DENNÍ STUDIUM
PRAKTICKÁ SESTRA
DENNÍ STUDIUM
Previous slide
Next slide

Chceš pracovat s lidmi a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu oboru praktická sestra a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují!

Od 1. září 2022 výuka probíhá v rámci pilotního ověřování v souběhu oboru praktická sestra a ošetřovatel s možností získání výučního listu ve třetím ročníku.

NIKDY JINDY V HISTORII NEBYLI ZDRAVOTNÍCI POTŘEBA TAK, JAKO PRÁVĚ DNES!

Vystuduj tento obor a staň se hrdinou dnešní doby! Kvůli všeobecnému nedostatku zdravotnického personálu budeš mít zaměstnání jisté v jakékoliv době a až zachráníš první život, budeš vědět, že veškeré úsilí, které v tomto studiu vynaložíš, se vyplatilo.

JSME U ZROZENÍ NOVÝCH ŽIVOTŮ
POMÁHÁME LIDEM
Previous slide
Next slide

Studiem tohoto oboru získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění do dokončení studia

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách. Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut… Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín event. v Nemocnici Česká Lípa.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podrobné informace ZDE

Po termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden. Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek. Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen  a jednotná přijímací zkouška se nekoná. S přihláškou na obor Praktická sestra je nutné doložit přílohu o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru.

Veškeré dokumenty spojené s tímto oborem naleznete ke stažení zde. 

BENEFITY PRO ŽÁKY TOHOTO OBORU

Stipendium Krajské zdravotní a.s. pro 3. a 4. ročníky (ve 3. ročníku 2000 Kč měsíčně, ve 4. ročníku 4000 Kč měsíčně.) Oba stipendijní programy lze čerpat současně

1 sada zdravotnického oblečení (uniforma) zdarma od Krajské zdravotní a.s ve 3. ročníkuJAK OBOR VNÍMAJÍ NAŠI ŽÁCI