szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Digitální učebnice

Vážené žákyně, vážení žáci, naše škola pro vás připravila některé učebnice v digitální podobě, naleznete je níže. Na dalších učebnicích, které se budou převádět do digitální podoby, se pracuje.

Health and Hygiene (4. ročník, PS) – otevřít učebnici

Mikrobiologie (2. ročník, PS) – otevřít učebnici

Patologie (2. ročník, PS) – otevřít učebnici

Pedagogika (2. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Social Care (3. – 4. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Sociální pedagogika (2. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Sociální pedagogika (3. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Sociální pedagogika (4. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Sociální služby (1. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Komunikace (2. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Ošetřovatelství  (2. ročník, PS) – otevřít učebnici

Vybrané kapitoly ze speciální psychologie (3. ročník, SČ) – otevřít učebnici

Vybrané kapitoly ze zdravotnické psychologie (4. ročník, PS) – otevřít učebnici