szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Harmonogram praktické části maturitních zkoušek

1. den odpolední část 

12:00 – 12:30losování maturitního pracoviště
předání základních informací o pacientech sestrou
12:30 – 14:00získání informací o pacientech
práce s dokumentací
vypracování návrhu pozorování pacientů
14:00ukončení práce s dokumentací, odevzdání navržených pozorování

2. den dopolední část

6:00 – 6:15předání záznamů žákyním
losování maturitního výkonu a příslušné diagnozy pacienta určené k obha ústní předání služby sestrou
6:15 – 6:30doplnění pozorování
6:30 – 10:15realizace ošetřovatelské péče
10:15 – 10:30předání služby
10:30 – 11:00přestávka 
11:00 – 13:00pohovor a obhajoba před maturtiní komisí, oznámení výsledků praktické části MZ