Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

Členové

Mgr. Martina Černá – ředitelka školy

Ing. Tomáš Zíka – výchovný poradce 

Mgr. Lucie Možná – metodik prevence