„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Členové

Mgr. Martina Černá – ředitelka školy

Ing. Tomáš Zíka – výchovný poradce 

PhDr. Jana Stránská – metodik prevence