szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přihlášky k maturitní zkoušce – podzim 2023

  • Pozor! Platí rovněž pro žáky, kteří v předchozích letech neuspěli.

Žákům, kteří neuspěli nebo nekonali zkoušky v řádném termínu (jaro 2023), budou přihlášky vygenerovány ze systému a zaslány na školní e-mail k potvrzení. Ostatní zájemci o přihlášku k podzimnímu termínu kontaktují vedení školy, nebo zašlou žádost o přihlášku e-mailem, nebo doručí vyplněnou přihlášku do školy.

Uzávěrka přihlašování: 23.6.2023