szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2024 (i pro neúspěšné maturanty)

Dovolujeme si upozornit neúspěšné maturanty na termín přihlašování k maturitní zkoušce na jaro 2024. Co nejdříve kontaktujte školu a přihlaste se k maturitní zkoušce.

Přihlášky pro všechny studující žáky posledních ročníků prostřednictvím třídního učitele vyřizuje škola. 

Termín odevzdání přihlášky: 30. listopadu