szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Rubrika: Reakce

Škola se řídí nařízeními vlády a ministerstev. Škola je povinna maximálně pravidla dodržovat a vytvářet na žáky tlak k zodpovědnosti a dodržování pravidel. Dle pokynů testujeme, přesně dle pokynů poté vykonáváme daná opatření a spolupracujeme s hygienou jako jediným oprávněným orgánem nařizujícím následné kroky. Škola nesmí bez rozhodnutí hygieny nařídit karanténu. Vzhledem k současné situaci přicházejí rozhodnutí KHS […]

Číst dál