Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020 

JARO

PODZIM

Přihlášky do

2. 12. 2019

25. 6. 2020

Písemná práce a didaktické testy společné části MZ

4. – 6. 5. 2020

1. – 10. 9. 2020

Praktická část MZ

od 20. 4. 2020

bude upřesněno

Ústní část MZ (SČ a profilová část)

16. 5. – 10. 6. 2020

1. – 20. 9.2020