Maturita

MIMOŘÁDNé INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2020 

dle zákona  135/2020 Sb, zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk.roce 2019/2020

PÍSEMNÁ PRÁCE

 NEKONÁ SE

Žáci, kteří mají konat PP v náhradním nebo opravném termínu zkoušku také nekonají. V případě, že je PP jedinou opravnou zkouškou , bude jim přepočítán celkový výsledek a obdrží maturitní vysvědčení

DIDAKTICKÝ TEST

 KONÁ SE

NEJDŘÍVE 21 DNÍ PO OTVEŘENÍ ŠKOLY

ÚSTNÍ ZKOUŠKY

 KONÁ SE

NEJDŘÍVE 24 DNÍ PO OTEVŘENÍ ŠKOLY

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

 KONÁ SE

V období od otevření školy do termínu didaktického testu. Forma bude upřesněna a včas oznámena.