szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Průběh praktické zkoušky (SČ)

6:45 – 7:00Vylosování maturitní otázky, která určuje klienta + předání informací o klientovi zaměstnancem zařízení
7:00 – 9:00Zajištění péče u klienta dle zvyklosti zařízení sociálních služeb
9:00 – 9:30Příprava na volnočasovou aktivitu u vybraného klienta
9:30 – 10:00Realizace volnočasové aktivity
10:00 – 10:30Vyplnění pracovního listu
11:00 – 12:30Pohovor a obhajoba před maturitní komisí, oznámení výsledků praktické části MZ