szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Zahájení školního roku pro 1. ročníky denního studia

Zahájení školního roku začne ve středu 1. září v 9:00 v budově školy. Žák při příchodu odevzdá kopii certifikátu o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 ne starší 180 dnů (kopie bude založena ve škole) nebo žák bude testován antigenním testem.