Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

Informace k zápisu pro dálkové studium 23. a 24. srpna

Vážení uchazeči dálkového studia, podle posledních informací MŠMT z 1. srpna nebude nutné předkládat žádné potvrzení (certifikát o očkování, prodělání nemoci nebo test), a to v případě, že osoba netrpí žádným akutním respiračním onemocněním.