szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážené žákyně, vážení žáci, ve středu 1. září bude vyučování zahájeno screeningovým testováním a bude se opakovat ještě dvakrát v následujícím týdnu. Testování bude probíhat v jednotlivých třídách (níže rozepsaných třídách) a je dobrovolné. Dokument ohledně zahájení školního roku si můžete stáhnout zde.

Testovat se nemusí:

  • osoby s dokončeným očkováním (doloží kopii)
  • osoby, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 (doloží kopii)
  • osoby, které doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem

Na žáky, kteří nepodstoupí test, se vztahují omezující opatření, protože není naplněn ani minimální předpoklad toho, že nejsou nemocni COVID-19:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
  • povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m v době konzumace potravin a nápojů
  • zákaz cvičení ve vnitřních prostorech
  • zákazu zpěvu

Rozmístění tříd