szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Vyjádření ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy,

oznamujeme, že dne 27. listopadu 2023 bude škola uzavřena z důvodu zapojení do stávky.

Věříme, že stejně jako my chápete důvody stávky zaměstnanců školy. Nekoncepční změny, které mají být do škol zavedeny, se právě naší školy velmi dotknou a hrozí výrazné zhoršení podmínek pro výuku i odchod zaměstnanců. Děkujeme za pochopení i podporu.

Vedení školy