szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Den Praktické sestry – 10. ledna 2024

Vážení uchazeči o naše studium, zveme vás na Den Praktické sestry, který se bude konat 10. ledna 2024. V průběhu tohoto dne se mohou účastníci těšit na poutavý program, který žákům pomůže nahlédnout do běžného chodu naší školy. 

Program:

Odborné předměty:

  • Praktická ukázka výuky PP
  • Ukázka výuky somatologie – Jak znáš svoje tělo – kvíz
  • Ukázka výuky v odborných učebnách
  • Ukázka výuky psychologie – Jak znáš sám sebe

Všeobecné předměty:

  • Seznámení s výukou českého jazyka
  • Seznámení s výukou cizích jazyků
  • Seznámení s výukou matematiky

 

Určeno pro: zájemce o studium v oboru Praktická sestra
Místo: budova SZŠ
Čas: 13:30 – 17:00 (můžete přijít kdykoliv v tomto čase)

Těšíme se na setkání s novými tvářemi a věříme, že Den Praktické Sestry na naší škole bude pro všechny zájemce inspirativním zážitkem.