szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro denní studium – sociální činnost

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro denní studium – sociální činnost a stanovuje kritéria pro 2. kolo tohoto přijímacího řízení. Podrobnosti ke kritériím naleznete zde.

Ukončení přijímání přihlášek: 31. 5. 2022

2. kolo přijímacího řízení: 1. 6. 2022

Zveřejnění výsledků: 1. 6. 2022

Počet přijímaných: 10