Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

příspěvková organizace   fakultní škola

.

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – 1. kolo (náhradní termín)

Vážení uchazeči o studium, níže naleznete k nahlédnutí výsledky jednotných přijímacích zkoušek (náhradní termín) oborů praktická sestra a sociální činnost – denní i dálkové studium. Výsledky si můžete prohlédnout zde.