szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro dálkové studium

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení a stanovuje kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení.

Ukončení příjmu přihlášek: 6. 6. 2022

Konání přijímacího testu: 13. – 15. 6. 2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   16. 6. 2022

Pro zápis termínu přijímacího testu je nutné vyplnit registrační formulář uvedený v tabulce níže. 

 

OBORKRITÉRIA

POČET PŘIJÍMANÝCH

 

Praktická sestra 

– 5 let

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2. Přijímací test z českého jazyka, cizího jazyka, biologie a matematiky v rozsahu RVP ZV (učivo 8. a 9. třídy ZŠ).

ODKAZ NA ZÁPIS TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO TESTU:

https://szsdecin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/t_zika_szsdecin_cz/ESWUViZvGQtPvPSbgWCllLkBi3A6a_wxs5dhknLhajpxYQ?e=PXKsJz

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, zájmy/zaměstnání uchazeče

Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Váha kritérií: prospěch – 10 %, JPZ – 80 %, doklady o aktivitách – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 20.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

15


Sociální činnost

– 5 let

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

2.  Přijímací test z českého jazyka, cizího jazyka, biologie a matematiky v rozsahu RVP ZV (učivo 8. a 9. třídy ZŠ).

ODKAZ NA ZÁPIS TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO TESTU:

https://szsdecin-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/t_zika_szsdecin_cz/ESWUViZvGQtPvPSbgWCllLkBi3A6a_wxs5dhknLhajpxYQ?e=PXKsJz

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Váha kritérií: prospěch – 10 %, JPZ – 80 %, doklady o aktivitách – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 20

Podrobné informace  ZDE

20


Praktická sestra

– 3 roky

1. Přijímací test se nekoná

2. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

15