szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – 1. kolo

Vážení uchazeči o studium, níže naleznete ke stažení výsledky jednotných přijímacích zkoušek oborů praktická sestra a sociální činnost – denní, dálkové i zkrácené dálkové studium. Výsledky si můžete prohlédnout zde.