szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Europass – dodatky k maturitnímu vysvědčení

2018/2019

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – NJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – AJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – ČJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – NJ

2019/2020

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – AJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – ČJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové zkrácené) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – NJ

2020/2021

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – NJ

2021/2022

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – AJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – ČJ

SOCIÁLNÍ ČINNOST (denní studium) – NJ

PRAKTICKÁ SESTRA (dálkové zkrácené) – AJ

PRAKTICKÁ SESTRA (dálkové zkrácené) – ČJ

PRAKTICKÁ SESTRA (dálkové zkrácené) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (denní studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ SISTENT (denní studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ SISTENT (denní studium) – NJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – AJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – ČJ

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (dálkové studium) – NJ