szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Výsledky 1. kola jednotné přijímací zkoušky

Vážení, níže pod ID uchazeče naleznete výsledky prvního kola jednotné přijímací zkoušky. 

  • Odevzdání zápisového lístku:  do 16. 5. 2023
  • Rozhodnutí o přijetí není zasíláno v listinné podobě.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v listinné podobě doporučeně na adresu zákonného zástupce.

Výsledky k nahlédnutí: ZDE