szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Praxe v Evropě – Španělsko (Barcelona)

Několik našich žákyní pod záštitou programu Erasmus+ vycestovalo do španělské Barcelony, aby tam vykonávaly praxi na odborném pracovišti a poznávaly tamní krásy. Žákyně vykonávaly pracovní stáž 4 týdny (!), získaly mnoho zkušeností z oboru a navíc prohlubovaly jazykové dovednosti. Pro několik odvážných žáků naší střední zdravotnické školy tak Barcelona představovala nejen kouzelnou španělskou metropoli, ale také místo, kde se jejich vědomosti a dovednosti spojily s jedinečnými zkušenostmi z praxe v oblasti zdravotnictví.

Zkušenosti sepsané našimi žáky: Byly jsme vybrány na měsíční stáž v Barceloně, v LLAR EMILIO BENEDETTI. Je to zařízení, ve kterém pečují o lidi s pohybovým omezením (z důvodu úrazu a vážného onemocnění). První týden na pracovišti jsme se seznamovaly s klienty, personálem a provozem zařízení. Trošku jsme se první dny obávaly, že bude mezi námi, personálem a klienty špatná komunikace, ale každým dnem se to zlepšovalo. V celém zařízení mluvilo anglicky jen pár lidí, se zbytkem jsme se domlouvali přes překladač nebo rukama-nohama. Šestihodinové směny byly rozdělené na ranní a odpolední, střídaly jsme se po týdnu. Doprava do práce nám zabrala 45 minut. Směny začaly vždy koupáním klientů, ať už na lůžku nebo v koupelně, poté podávání stravy a dodržování pitného režimu. Účastnily jsme se i společenské zábavy s klienty. Užívaly jsme si nejen práce, ale i poznávání města a jejich kultury. Snídaně jsme měly zaplacené ve vedlejším hotelu a zbytek stravy jsme si obstarávaly sami. Všem se stáž moc líbila a shodly jsme se, že bychom se klidně jednou vrátily zpátky.