szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

PRAKTICKÁ SESTRA
DÁLKOVÉ STUDIUM
PRAKTICKÁ SESTRA
DÁLKOVÉ STUDIUM

Informace k dálkovému studiu: přečíst

Chcete pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnujte své úsilí studiu oboru praktická sestra (bratr) – dálkové studium – a poznejte skutečný pocit radosti z práce – pomáhejte lidem, kteří to potřebují!

Vystudujte tento obor a staňte se hrdinou dnešní doby! Nikdy jindy v historii nebyli zdravotníci potřeba tak, jako právě dnes. Kvůli všeobecnému nedostatku zdravotnického personálu budete mít zaměstnání jisté v jakékoliv době a až zachráníte první život, budete vědět, že veškeré úsilí, které v tomto studiu vynaložíte, se vyplatilo.

Náplní Vaší práce bude péče o člověka. Budete se starat o člověka na konci své životní cesty. Dědečka s cukrovkou. Potlučeného fotbalistu. Malého rošťáka s rozbitým loktem. Právě narozeného chlapečka. Vaše zaměstnání bude velmi rozmanité, přičemž budete neustále rozdávat svou pomoc tam, kde je potřeba. Studiem tohoto oboru získáte teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartujte Vaši kariéru na naší škole!

JSME U ZROZENÍ NOVÝCH ŽIVOTŮ
POMÁHÁME LIDEM
ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ NÁS BAVÍ

UPLATNĚNÍ PO DOKONČENÍ STUDIA

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče…

Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách. Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut… Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým studentům bude zaslána pozvánka).

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeč podá přihlášku ke studiu na střední škole v jakémkoliv kole přijímacího řízení vyhlášeném ředitelkou školy.

Veškeré dokumenty spojené s tímto oborem naleznete ke stažení zde.

Podmínkou pro přijetí je ukončení základní školní docházky a zaslání vyplněné přihlášky ke studiu. Přílohou přihlášky musí být Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu a ověřená kopie vysvědčení dokládající splnění povinné školní docházky.