szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk maturitní (anglický a německý)

Základy latiny

Základy společenských věd

Dějepis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie a ekologie

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova
 

Odborné předměty

Somatologie

Psychologie a komunikace

První pomoc

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Klinické obory

Výchova ke zdraví

Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)

Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín.