szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Poděkování ministra zdravotnictví naší škole

Naše škola obdržela za mimořádnou pomoc v boji s pandemií SARS-CoV-2 v letech 2019-2021 pamětní diplom Asociace zdravotnických škol ČR. Pod diplomem je podepsaný ministr zdravotnictví spolu s hlavní sestrou. 

Bez pomoci našich žákyň a žáků by se naše nemocnice, seniorské domy, ústavy sociální péče včetně testovacích a očkovacích míst neobešly.

„Věřím, že krizové období přineslo do našich škol i pozitiva, a to především v podobě zvýšeného zájmu o zdravotnické profese a posílení jejich prestiže ve společnosti. Snažme se o to, abychom i v budoucnu udrželi a nadále zvyšovali kvalitní odbornou přípravu našich absolventů, kterých je stále nedostatek.“