szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Naše škola se zapojila do podzimních Srdíčkových dnů

Naše škola se zapojila do podzimních Srdíčkových dnů, a to přineslo dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, 5 719,- Kč. Jsme rádi, že naše žákyně a žáci pomáhají tam, kde je to potřeba.