szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Naše škola opět pomáhá

Žákyně třetích ročníků zorganizovaly dobrovolnou sbírku pro obecně prospěšnou společnost JURTA. Během říjnových dní budou žákyně obcházet třídy a peníze vybírat.