Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

Naše škola opět pomáhá

Žákyně třetích ročníků zorganizovaly dobrovolnou sbírku pro obecně prospěšnou společnost JURTA. Během říjnových dní budou žákyně obcházet třídy a peníze vybírat.