szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Den sociální činnosti – 17. ledna 2024

Vážení uchazeči o naše studium, zveme vás na Den Sociální činnosti, který se bude konat 17. ledna 2024. V průběhu tohoto dne se mohou účastníci těšit na poutavý program, který žákům pomůže nahlédnout do běžného chodu naší školy.

Program:

Odborné předměty:

  • Péče o dítě – v odborné učebně si zájemci vyzkouší péči o novorozence (nácvik koupání, přebalování) a aktivizační činnosti vhodné pro děti do 3 let
  • Péče o seniora – možnost vyzkoušení seniorského obleku, který simuluje omezení pohybu
  • Péče o člověka s hendikepem – možnost vyzkoušení brýlí, které simulují zrakové vady
    + ukázka kompenzačních pomůcek pro osoby s postižením zraku a sluchu
  • Aktivizační činnosti – ukázka aromaterapie, hmatová stimulace, protahovací a uvolňovací cviky
  • Informace o oboru a možnosti uplatnění absolventů
  • Představení poskytovatelů sociálních služeb na Děčínsku – diskuze o odborné praxi

Všeobecné předměty:

Seznámení s výukou českého jazyka

Seznámení s výukou cizích jazyků

Seznámení s výukou matematiky

Určeno pro: zájemce o studium v oboru Sociální činnost
Místo: budova SZŠ
Čas: 13:30 – 17:00 (můžete přijít kdykoliv v tomto čase

Těšíme se na setkání s novými tvářemi a věříme, že Den Sociální činnosti na naší škole bude pro všechny zájemce inspirativním zážitkem.