szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Reakce na poznámku zaslanou do schránky důvěry školy

Škola se řídí nařízeními vlády a ministerstev. Škola je povinna maximálně pravidla dodržovat a vytvářet na žáky tlak k zodpovědnosti a dodržování pravidel.

Dle pokynů testujeme, přesně dle pokynů poté vykonáváme daná opatření a spolupracujeme s hygienou jako jediným oprávněným orgánem nařizujícím následné kroky.

Škola nesmí bez rozhodnutí hygieny nařídit karanténu.

Vzhledem k současné situaci přicházejí rozhodnutí KHS s určitým zpožděním, provádíme tedy často alespoň částečné preventivní kroky jako je zrušení praxí u rizikových kontaktů a přesunutí výuky do školy (samozřejmě za účelem snížit potenciální riziko šíření nákazy v řadách klientů nemocničních zařízení a zařízeních poskytujících sociální péči).

Všichni cítíme obavu o své zdraví. Bohužel se setkáváme s tím, že řada žáků by ráda využila svých  „obav o zdraví své a svých bližních“ k prosazení uznání „covidové absence“ = absence nezasahující negativně celkové výše absence. To je možné pouze u karantény nařízené KHS.

Všímáme si, že řada žáků „lituje“, že nejsou „rizikový kontakt“ a že nemohou do karantény.

Věříme, že dodržováním hygienických pravidel se podaří momentální situaci zvládnout co nejlépe ve spolupráci s vámi všemi.