szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351 

příspěvková organizace / fakultní škola

.

Fakultní škola

Získali jsme osvědčení o udělení statutu Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to na období 2020 – 2025.