Centrum vzdělávání C+ | Erasmus+

szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351

příspěvková organizace   fakultní škola

.

Jsme fakultní školou

Získali jsme osvědčení o udělení statutu Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to na období 2020 – 2025.