szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Jsme fakultní školou

Získali jsme osvědčení o udělení statutu Fakultní škola Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to na období 2020 – 2025.