szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

Aktualizace 16. 1. 2022

Dle vyjádření ministra zdravotnictví Válka ze dne 14. 1. 2022 bude vyhláška o očkování revidována a účinnost od 28. 2. 2022 zrušena.

Dne 10. 12. 2021 byla schválena novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která nově zavádí i povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob:

  •  mezi tyto povinné skupiny osob patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě
  • jinými slovy: musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na:
    1. Výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb
    2. Výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb

Dokončené očkování musejí tito žáci nebo studenti mít podle vyhlášky do 28. 2. 2022. Dle informace MŠMT ze dne 21. 12. 2021 je očkování podmínkou pro konaní praxe u poskytovatele zdravotnických nebo sociálních služeb. Povinnost očkování není možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Pokud žák nebude v souladu s vyhláškou očkován proti nemoci covid–19 a v důsledku toho nesplní povinnou praxi (resp. podmínky stanovené rámcovým vzdělávacím programem může být důsledkem nepostoupení do vyššího ročníku a následné ukončení vzdělávání ) § 68 odst. 3 a § 99 odst. 2 školského zákona.

Nejsou-li žákem nebo studentem splněny předpoklady pro postup do vyššího ročníku, přestává být v případě střední školy žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku, nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

Více informací naleznete zde.