szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Ředitelské volno

Od 20. do 22. prosince mají žáci ředitelské volno. Souvislá praxe se koná dle harmonogramu do 21. 12. 2021. V pondělí se výuka dálkového studia dle rozvrhu v sytému ŠOL koná.