szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Stipendium

Prospěchové stipendium je určeno žákům 1., 2., 3. a 4. ročníku, kteří dosáhnou za sledované pololetí požadovaného prospěchu a současně budou splňovat další podmínky.

Účelem programu je:
1. zlepšení výsledků ve vzdělávání,
2. zvýšení počtu úspěšných absolventů,
3. snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu.

Týká se oboru Praktická sestra – denní studium (53-41-M/03)

Více informací naleznete: Motivační program – Prospěchové stipendium