szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk, literatura

Cizí jazyk (anglický nebo německý)

Občanská nauka, Dějepis

Matematika, Fyzika, Chemie

Ekologie, Ekonomika

Informační a komunikační technologie

Hudební výchova, Výtvarná výchova  

Tělesná výchova

Povinný volitelný předmět

Povinný volitelný předmět: Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)

Odborné předměty

Psychologie

Osobnostní výchova

Zdravotní nauka

Právo, Sociální politika

Sociální péče

Sociální pedagogika

Pečovatelství

Volnočasové aktivity

Řízení kvality služeb

Péče o klienty

První pomoc