szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

SOCIÁLNÍ ČINNOST
DÁLKOVÉ STUDIUM
SOCIÁLNÍ ČINNOST
DÁLKOVÉ STUDIUM
Previous slide
Next slide

Informace k dálkovému studia: přečíst

Chcete pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnujte své úsilí studiu sociálních činností a poznejte skutečný pocit radosti z práce – pomáhejte lidem, kteří to potřebují.

Pod sociálními činnostmi se skrývá spoustu možností. Objevte je a najděte to, v čem budete vynikat, bude Vás to bavit a zároveň živit. Staňte se sociálním pracovníkem / pracovnicí a Vaše práce dostane smysl. Náplň odborných předmětů Vás připraví na každodenní chod Vašeho budoucího zaměstnání.

Studiem tohoto oboru získáte nejrůznější schopnosti od zabezpečení sociální péče klientům až po organizaci a zajišťování sociálních služeb z nejrůznějších oblastí. Můžete se zaměřit na pedagogiku nebo psychologii. Věnovat se dětským domovům. Starat se o babičky a dědečky v domovech pro seniory. Založit živnost a pečovat o malé děti? Žádný problém! Buďte pozitivní a roznášejte radost všude tam, kde je to potřebné.

POMÁHÁME LIDEM
POMÁHÁME LIDEM
Previous slide
Next slide

Studiem sociálních činností získáte teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartujte svou kariéru na naší škole!

Uplatnění po dokončení studia

pracovník v sociálních službách a komunitních centrech

pracovník v dětských domovech

pracovník v domovech pro seniory

pracovník s dětmi ve speciálních školách

terénní pracovník v sociálních službách

státní úředník na úřadu práce 

pedagogický asistent

opatrovník

a další…

Studium poskytuje široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

ORGANIZACE

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15. června daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým uchazečům bude zaslána pozvánka).

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Uchazeč podá přihlášku ke studiu na střední škole v jakémkoliv kole přijímacího řízení vyhlášeném ředitelkou školy.

Veškeré dokumenty spojené s tímto oborem naleznete ke stažení zde.

Podmínkou pro přijetí je ukončení základní školní docházky a zaslání vyplněné přihlášky ke studiu. Přílohou přihlášky musí být ověřená kopie vysvědčení dokládající splnění povinné školní docházky