szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk, literatura

Cizí jazyk (anglický nebo německý)

Občanská nauka; Dějepis

Matematika; Fyzika

Chemie; Biologie 

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

Tělesná výchova

 

Povinně volitelný předmět

Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)

.

Odborné předměty

Somatologie; První pomoc

Psychologie a komunikace

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Klinické obory; Výchova ke zdraví

Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)

Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)