szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351 

příspěvková organizace / fakultní škola

.

Povinné všeobecně vzdělávací předměty

.

Český jazyk, literatura
Cizí jazyk (anglický nebo německý)
Občanská nauka; Dějepis
Matematika; Fyzika
Chemie; Biologie 
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova

.

Povinně volitelný předmět

.

Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)

.

Odborné předměty

.

Somatologie; První pomoc
Psychologie a komunikace
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
Klinické obory; Výchova ke zdraví
Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)