szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

PRAKTICKÁ SESTRA
DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM
PRAKTICKÁ SESTRA
DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM

Informace k dálkovému studiu: přečíst

Chcete pracovat s lidmi, starat se o ně a pomáhat jim? Věnujte své úsilí studiu oboru praktická sestra (bratr) – dálkové studium – a poznejte skutečný pocit radosti z práce – pomáhejte lidem, kteří to potřebují!

Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra. Tři roky studia.

Náplní Vaší práce bude péče o člověka. Budete se starat o člověka na konci své životní cesty. Dědečka s cukrovkou. Potlučeného fotbalistu. Malého rošťáka s rozbitým loktem. Právě narozeného chlapečka. Vaše zaměstnání bude velmi rozmanité, přičemž budete neustále rozdávat svou pomoc tam, kde je potřeba. Studiem tohoto oboru získáte teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartujte Vaši kariéru na naší škole!

UPLATNĚNÍ PO DOKONČENÍ STUDIA

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče…

 

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Studium je zakončeno profilovou částí maturitní zkoušky (ústní zkouška z odborných předmětů (Ošetřování nemocných, Ošetřovatelství, Psychologie a komunikace) s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým žákům bude zaslána mailem pozvánka).

CIZÍ JAZYK

Výuka cizího jazyka (anglického nebo německého) navazuje na úroveň B1, popř. B2 a zaměřuje se na osvojení odborných komunikativních dovedností.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podmínkou pro přijetí je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Veškeré dokumenty spojené s tímto oborem naleznete ke stažení zde.

Uchazeč NEKONÁ jednotnou přijímací zkoušku. 

Přílohou přihlášky musí být příloha Lékařské potvrzení pro vzdělání v oboru praktická sestra a ověřená kopie maturitního vysvědčení.