szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351 

příspěvková organizace / fakultní škola

.

Pracovník v sociálních službách

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“.  Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením.

Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Přihláška na kurz

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – akreditace č. 2017/0157-PK
Obsah kurzuPočet hodin
1.Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb4
2.Základy komunikace10
3.Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách20
4.Základy ochrany zdraví6
5.Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchí6
6.Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě2
7Sociálně právní minimum10
8.Metody sociální práce5
9.Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění20
10.Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času7
11.Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby5
12.Základy péče o domácnost3
13.Krizová intervence2
14.Úvod do problematiky zdravotního postižení10
15.Zvládání jednání osoby, které je poskytovaná sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob2
16.Základy první pomoci6
17.Odborná praxe35
18.Závěr kurzu – závěrečná zkouška4
Celkem  157

 

Organizace kurzu

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Cena kurzu

  • 7 900,- Kč
  • Režim platby:

Informace

  • PhDr. Pavla Turková,
  • p.turkova@szsdecin.cz,
  • tel. 412 709 355
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on print