szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Pracovník v sociálních službách

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“.  Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením. Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Akreditace: A 2021/1307-PK

Určeno pro: pracovníky v sociálních službách

Dotace: 162 hodin

Přihlášky se přijímají: do 19. 2. 2023

Přihláška na kurz: zde

Kompletní nabídka: zde

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – akreditace A 2021/1307-PK
Obsah kurzuPočet hodin
1.Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb7
2.Základy komunikace10
3.Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách20
4.Základy ochrany zdraví6
5.Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchí6
6.Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě2
7Sociálně právní minimum10
8.Metody sociální práce5
9.Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění20
10.Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času7
11.Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby5
12.Základy péče o domácnost3
13.Krizová intervence3
14.Úvod do problematiky zdravotního postižení10
15.Zvládání jednání osoby, které je poskytovaná sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob3
16.Základy první pomoci6
17.Odborná praxe35
 Závěr kurzu – závěrečná zkouška4
Celkem  162

 

Organizace kurzu

Přihlášky se přijímají do: do 19. 2. 2023
Termín zahájení:
23. 2. 2024 v 12:00 hod., budova SZŠ Děčín

Místo konání: Střední zdravotnická škola, Děčín

Rozvrh výuky: pátek (12:00 – 19:30) + sobota (8:00 – 15:30), 8 týdnů + odborná praxe

Ukončení: 22. 4. 2024 (pondělí), závěrečná zkouška

Cena: 7 900,-Kč

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Informace

  • PhDr. Pavla Turková,
  • p.turkova@szsdecin.cz,
  • tel. 412 709 355