„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Centrum vzdělávání - C +

Nabídka programů

Zdravotník zotavovacích akcí

Střední zdravotnická škola Děčín nabízí kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na dětských táborech, školách v přírodě, výukových či výcvikových akcích nebo lyžařských kurzech.

Kurz je určen jak pedagogům, tak i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Přihláška na kurz

 

Název kurzuZdravotník zotavovacích akcí
Obsah kurzuPočet hodin
1.Základy stavby a funkce lidského těla5
2.První pomoc21
3.Péče o nemocné4
4.Základy zdravotnické dokumentace1
5.Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích  akcí1
6.Hygiena a epidemiologie4
7Základy záchrany tonoucích3
8.BOZP1
Celkem  40

 

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Cena kurzu

  • 2 800,- Kč

Přihlášky

  • Zasílejte na adresu Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Informace

Pracovník v sociálních službách

V současné době probíhá akreditační řízení, kurz bude otevřen na jaře 2022.  

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“.  Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením.

Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Přihláška na kurz


Kurz pro pracovníky v sociálních službách – akreditace č. 2017/0157-PK
Obsah kurzu Počet hodin
1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 4
2. Základy komunikace 10
3. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách 20
4. Základy ochrany zdraví 6
5. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchí 6
6. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 2
7 Sociálně právní minimum 10
8. Metody sociální práce 5
9. Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění 20
10. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 7
11. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 5
12. Základy péče o domácnost 3
13. Krizová intervence 2
14. Úvod do problematiky zdravotního postižení 10
15. Zvládání jednání osoby, které je poskytovaná sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob 2
16. Základy první pomoci 6
17. Odborná praxe 35
18. Závěr kurzu – závěrečná zkouška 4
Celkem    157

 

Organizace kurzu

Podmínky přijetí

  • Dokončené základní vzdělání
  • Věk 18 let

Cena kurzu

  • 7 900,- Kč
  • Režim platby:

Informace