„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Centrum vzdělávání - C +

Nabídka programů

Zdravotník zotavovacích akcí

Střední zdravotnická škola Děčín připravuje kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na dětských táborech, školách v přírodě, výukových či výcvikových akcích nebo lyžařských kurzech.

Kurz je určen jak pedagogům, tak i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Přihláška na kurz

Přihlášky se přijímají do 23. 3. 2018

Název kurzuZdravotník zotavovacích akcí
Obsah kurzuPočet hodin
1.Základy stavby a funkce lidského těla5
2.První pomoc21
3.Péče o nemocné4
4.Základy zdravotnické dokumentace1
5.Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích  akcí1
6.Hygiena a epidemiologie4
7Základy záchrany tonoucích3
8.BOZP1
Celkem  40

 

Organizace kurzu

 • Zahájení: 6. 4. 2018 na SZŠ Děčín
 • Rozvrh teoretické výuky: pátek (14,30 – 20,00 hod), sobota (8,00 – 16,00 hod)
 • Místo: Střední zdravotnická škola, Děčín
 • Ukončení: 21. 4. 2018, závěrečná zkouška

Podmínky přijetí

 • Dokončené základní vzdělání
 • Věk 18 let

Cena kurzu

 • 2 800,- Kč
 • Režim platby:
 •  

a) samoplátci

- bezhotovostní platba na účet č. 115-3319160237/0100 nebo hotovostní platba ve škole 
- do zprávy pro příjemce uveďte jméno učastníka kurzu
 

b) úhrada zaměstnavatelem přes fakturu

- 1. krok: váš zaměstnavatel pošle na adresu školy objednávku (ve které bude uvedeno vaše jméno) s fakturačními údaji
- 2. krok: škola zašle vašemu zaměstnavateli fakturu
- 3. krok: váš zaměstnavatel uhradí fakturu

Přihlášky

 • Zasílejte na adresu Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Informace

Pracovník v sociálních službách

Střední zdravotnická škola Děčín nabízí možnost získat kvalifikaci pracovníka sociální péče v akreditovaném vzdělávacím programu „KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“.

Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“.  Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením.

Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Přihláška na kurz

Přihlášky se přijímají do 7. 5. 2020

Kurz pro pracovníky v sociálních službách – akreditace č. 2017/0157-PK
Obsah kurzuPočet hodin
1.Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb4
2.Základy komunikace10
3.Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách20
4.Základy ochrany zdraví6
5.Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službáchí6
6.Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě2
7Sociálně právní minimum10
8.Metody sociální práce5
9.Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění20
10.Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času7
11.Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby5
12.Základy péče o domácnost3
13.Krizová intervence2
14.Úvod do problematiky zdravotního postižení10
15.Zvládání jednání osoby, které je poskytovaná sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob2
16.Základy první pomoci6
17.Odborná praxe35
18.Závěr kurzu – závěrečná zkouška4
Celkem  157

 

Organizace kurzu

 • Zahájení: 15. 5. 2020 v 8:00 hod., budova SZŠ Děčín
 • Rozvrh výuky: pátek (8:00 – 16:00 hod), sobota (8:00 – 16:00 hod), 8 týdnů + odborná praxe
 • Místo: Střední zdravotnická škola, Děčín
 • Ukončení: 3. 7. 2020 (pátek), závěrečná zkouška

Podmínky přijetí

 • Dokončené základní vzdělání
 • Věk 18 let

Cena kurzu

 • 7 900,- Kč
 • Režim platby:

a) samoplátci

- bezhotovostní platba na účet č. 115-3319160237/0100 
- uhradit jednou splátkou do 8. 5. 2020 nebo dvěma - první 4 000,- Kč do 8. 5. 2020 a druhá 3 900,- Kč do 13. 6. 2020
- do zprávy pro příjemce uveďte jméno učastníka kurzu

b) úhrada zaměstnavatelem přes fakturu

- 1. krok: váš zaměstnavatel pošle na adresu školy objednávku (ve které bude uvedeno vaše jméno) s fakturačními údaji
- 2. krok: škola zašle vašemu zaměstnavateli fakturu
- 3. krok: váš zaměstnavatel uhradí fakturu

Přihlášky

 • Zasílejte na adresu Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, 405 02 Děčín

Informace